Hur det fungerar
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Befriad från inkomstskatt

Leta efter smarta proffs

Inspektionsaxlar
Projektinlämning är gratis
Nöjd kundUtmärkt kommunikation, allt gick enligt plan, projektet gick precis som planerat. Bra jobbat, mycket trevlig person, så jag rekommenderar :)
profile image
Peter Š.Kund
Varför Wilio?
33 510 registrerade yrkesverksamma
92 149 lösta projekt
4.8 av 5 Genomsnittlig utvärdering av våra experter
226 512 Ansökningsanläggningar
Inspektionsaxlar

Behöver du service från området kring inspektionsschaktet? Wilio hjälper dig att hitta kvalitetsexperter inom installation av inspektionsschakt, reparation och byte av VVS- och avloppssystem. Priset på inspektionskammaren beror vanligtvis på omfattningen av tjänsterna. Se mer information om tjänster: räddningstjänst, spiralmol, tryckrengöring tillhandahållen av en av våra 22 249 experter i kategorin

Se även:Priser
Användbar informationVad behöver du veta
Revisionsaxlar: Vanliga frågor Vad är en revisionsaxel Revisionsaxeln, är faktiskt en extra konstruktion som tjänar till att styra funktionaliteten och underhållet av horisontell avlopp. Det kan vara ett avloppsvatten, regnvatten eller även en avloppsavloppsanslutning. Revisionsaxeln ger tillgång till avlopp och implementera teknisk ingrepp i underhåll eller rengöring. Storleken på inspektionsaxeln beror på avloppsnätet och avloppsadministratörsförhållandena. Revisionsaxlarna har byggts av betong strejker om en diameter på minst 90 centimeter och upp till 120 centimeter. Det var på grund av att det skulle kunna fysiskt få en arbetare till platsen för ingripande och låta honom göra det fritt att utföra ingripande. Dessa axlar läcker emellertid ofta och med tanke på luckdiametern är det inte lätt och orsakat lukt i sin omgivning. För närvarande är den nya byggandet av revisionsaxlarna byggd i mindre medelvärden och nya material. Detta beror på att det inte behövs rengöringsteknik, övervakning och utförande inte för att få arbetaren fram till närhet till avloppet. Men det är nödvändigt att få en teknisk utrustning för underhåll eller rengöring av avlopp direkt i distributionen. Revisionsaxeln är också byggd där den linjära riktningen av avloppsledningen uppstår eller där det finns ett antal avloppssystem med flera riktningar. Av praktiska och ekonomiska skäl är den materiella utföringsformen av betongövervakningsaxeln till lätta plastinspektionsaxlar, som ofta är färdiga med backflowers. Den omvända fliken säkerställer att vid en nödsituation, såsom ökningen av vatten i avloppsröret, återvände avloppsvatten till avloppssystemet. Revisionsaxlar kan vara mellanliggande eller anslutning och båda typerna kan vara med en backblower eller utan det. Revisionsaxeln föreslås och generellt gjord åtminstone på ett avstånd av 0,5 meter från objektgränsen och är täckt med ett locklucka. Placeringen av inspektionsaxeln ska vara belägen så att den inte kan störas av motorfordonet eller luckan eller till och med närmaste utrymme för inspektionsaxeln och kommer att skada det. Samtidigt är det lämpligt för revisionsaxeln att placeras på fastigheten där det också finns ett dräneringsobjekt. Detta kommer att säkerställas att det finns en begränsad tillgång till utländska personer till inspektionsaxeln och har således om möjligheten att obehörig hantering och komma in i avloppet. Att bygga och installera en granskningsaxel Dräneringsaxelns dränering är byggd inom dräneringsprojektet där riktnings- och höghöjningsförhållanden för dess plats är inställda, men också beräknad nominell avloppsrörsljusstyrka. Således är vi baserade på projektet och en art av planerad inspektionsaxel är också inställd eftersom de i allmänhet förbinder enskilda grenar av intern avlopp. Revisionsaxeln har samma förutsättningar för lagring och anslutning av avloppsgrenar. Ryha till vilken avlopp eller revisionsaxeln är placerad måste utgrävas enligt projektet. Ryha måste komprimeras och kompletteras med sandunderfonder för att placera ett stabilt och ordentligt placerat inspektionsaxeln. Revisionsaxeln består av axel-DNA, axelrör och axellucka. Egen installation börjar med placeringen av axel-DNA till ett komprimerat substrat med sandigt delsystem. Vi ansluter tillförsel- och utloppsrören på axelns botten, respektive rörledningen som är kopplade till nästa avloppsväg. Beroende på typen av inspektionsaxel, förseglar vi lederna eller anslut dem enligt den tekniska regleringen. Vi ansluter ett axelrör till axelns botten med vilka vi uppnår ovanför de framtida definitiva fältjusteringarna. Om terrängens höjd är en axelugnskärning och placera en axellucka på toppen. Även om axelröret måste ändras och gradvis lutas så att det inte skadar ugnen, men det måste vara tillräckligt komprimerat med omgivningen. Vid slarvig komprimering kan det finnas en upprepad session av terrängen, vilket kan orsaka dränering att dränera, men till exempel upprepade skador på gräsmattan i sin omgivning. Oftast används av revisionsaxel gjord av härdad plast. Detta material representerar ett ekologiskt och operativt sparande alternativ till tunga, skrymmande betongkonstruktioner. Betongavkastningar axlar är mer utmanande och dyrare för konstruktion och senare underhåll. Dessutom är permanent täthet lättare att uppnå för plastgranskningsaxlar. Detta är huvudsakligen viktigt i händelse av repetitiv översvämning eller rostning och kemisk resistans är viktig huvudsakligen i områden med potentiella aggressiva underjordiska vatten. Hur hänvisar de revisionsaxlar och vad betyder siffrorna? Det finns många olika tips om granskningsaxlarna, men vi kan också se märkningen, till exempel enligt följande: DN400 / 160/2000, vilket innebär att DN 400 är den inre diametern hos axelröret som ges i millimeter, 160 är Inre diameter av ingångs- och utloppsrören som ges i millimeter och den sista figuren är det höjden på ett axelrör, i detta fall 2000 millimeter. Jag måste rädda mitt hus under konstruktionen. Jag tänker att jag skulle rädda min dränering. Kommer avloppet också att fungera utan det? Avlopp kan också fungera utan inspektionsaxel men är frågan hur länge. Vi rekommenderar inte att du saknar en recensionsaxel eftersom det är försumligt. Enligt diametern av avloppsvatten och djupet av lagringen kan axeln kosta ca 130 € plus kostnader för lagring och anslutning. I framtiden kan revisionsaxeln i framtiden spara pengar för rengöring eller croaching avlopp på grund av ackumulering av främmande föremål i avloppsvatten. När jag behöver en entreprenör till avloppsanslutningen, innehåller den här automatiken också en granskningsaxel? Anslut objektet till en offentlig avlopp kan endast baseras på samtycke från den offentliga avloppschefen, vilket ger dig det efter att ha skickat ett anslutningsprojekt. Detta inkluderar också placering och dimensioner av inspektionsaxeln. När du väljer entreprenören, ger ett potentiellt leverantörer ett projekt på grundval av vilket de ska uppskatta allt arbete och material som används för att ansluta, inklusive inspektionsaxeln. Vi rekommenderar inte att du anger anslutningen till en leverantör och inspektionsaxeln till en annan. Du undviker borgmästare att lösa några klagomål. Tips och tricks 1. Underskatta inte utgrävningsplikten och en tillräcklig höjd av sanden podyspo, inte bara vid placering av axel-DNA, utan även i anslutningsplatserna till axeln. Det kan ökas tryck på anslutningspunkten och bryta av avlopp och inaktiverad. 2. exakt överensstämma med projektdokumentationen av rutten och djupet av den externa avloppet så att du inte skickar ett träd till sina rötter för att störa dräneringens stabilitet och revisionsaxeln eller att införa en bas av en annan byggnad på avloppsvägen, t.ex. Garage, trädgårdshus eller liknande. 3. Standardjustering av änden av inspektionsaxeln över terrängen - kort ned till terrängens slutkant på platsen. Du kommer att skapa möjlighet att laga mat med terräng enligt aktuella behov.