Hur det fungerar
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Befriad från inkomstskatt

Leta efter smarta proffs

Byggnadsställning
Projektinlämning är gratis
Nöjd kundUtmärkt kommunikation, allt gick enligt plan, projektet gick precis som planerat. Bra jobbat, mycket trevlig person, så jag rekommenderar :)
profile image
Peter Š.Kund
Varför Wilio?
33 623 registrerade yrkesverksamma
93 566 lösta projekt
4.8 av 5 Genomsnittlig utvärdering av våra experter
226 512 Ansökningsanläggningar
Byggnadsställning

Behöver du en ställningstjänst? Wilio hjälper dig att hitta kvalitetsexperter inom uthyrning, transport och tillverkning av ställningar. Priset på metallställningar beror vanligtvis på utbudet av tjänster. Se mer information om tjänster: verktyg för byggnadsställningar, tillstånd från en av våra 23 517 experter i kategorin.

Se även:Priser
Användbar informationVad behöver du veta
Väsentlig säkerhet vid byggnadsställningar Fallet är en av de främsta orsakerna till dödsfall på byggnader och varje år representerar mer än 40% av alla dödsolyckor på byggnader. En hög andel av dessa dödsolyckor är hänförlig till de fallande och olyckor som är förknippade med byggnadsställningarna. Byggnadsarbetare som arbetar med byggnadsställningar utsätts för ett antal faror, den största risken att falla. Säkerhetsskydd är relaterad till många faktorer som byggnadsställningar, utbildningsnivån som arbetar för byggnadsställningar och infört säkerhetsåtgärder. Det betyder att flera saker, en av dem är att byggnadsställningen måste bygga experter under övervakning av en skicklig person och att ställningen är kontrollerad och verifierad när det gäller säker användning. Det är också viktigt att alla som ska arbeta för byggnadsställningar har fått relevant säkerhet och skyddsutrustning och var väl utbildad i världens bästa säkerhetsmetoder vid byggnadsställningar. Det är inte möjligt att täcka alla byggnadsrelaterade standarder, men den här artikeln ger allmänna säkerhetstips avseende arbete för byggnadsställningar på olika byggarbetsplatser. Det är viktigt att alla som arbetar för byggnadsställningar utbildades av en skicklig person. Denna utbildning bör innehålla riktlinjer för att identifiera risken för elektrisk stöt, potentiell risk för fallande och fara för fallande föremål och sätt att hantera dessa risker när de uppstår. Det är också viktigt att arbetstagare är utbildade i korrekt användning av byggnadsställningar, lastkapacitet och sätt att transportera byggnadsmaterial. Innan någon kommer till byggnadsstället är det viktigt att försäkra att byggnadsställningen har kontrollerats av en kvalificerad person för att se om den är välbyggd och med rätt byggnadsställning för terrängen. Byggnadsbranschen ska kunna arbeta med lokal säkerhetspersonal för att se till att hela checklistan för användningen av byggnadsställningar på platsen uppnås. Om du har en känsla av att användningen av byggnadsdel inte är säker, kolla den i lokal övervakning eller säkerhetsexpert för att ha förtroende. När någon arbetar under byggnadsställningen, för byggnadsställningar eller runt det, måste byggnaden se till att individer har hjälm och all annan nödvändig skyddsutrustning. Dessa inkluderar starka, glidande arbetsstövlar och se till att något ledigt verktyg är säkert säkrat av repet. Se till att alla måste arbeta på byggnadsställningar, licens. Obegränsade byggarbetare brukar inte ha den nödvändiga försäkringen som behövs för att arbeta på byggarbetsplatser och projektbolaget kommer att avslöja risken för lagstiftning i fråga om en dödlig fara för byggandet. Uniteraturarbetare utsätter också risken för andra arbetstagare och framtida invånare i byggnaden. En av de vanligaste buggarna i samband med konstruktion och användning av byggnadsställningar på byggarbetsplatser är att inte ta hänsyn till de olika typerna och storlekarna av last som kommer att användas vid olika stadier av byggprocessen. I vissa fall kan byggnadsställningar endast transporteras av ett visst antal personer och utrustning, vilket kan orsaka problem på vägen när en större belastning behövs. Eftersom det är viktigt att byggnadsställningen inte har blivit överbelastad är det viktigt att vara uppmärksam på ställningen tillräckligt fasta och stora för att passa antalet personer och utrustning som behövs i hela byggnaden. Se till att byggnadsstället är ordentligt fastsatt på marken eller att vara väl fäst vid byggnadens vägg. Om du inte gör det är det troligt att ställningen släpps, vilket leder till fallande, skador eller till och med döden. Det finns flera utgångar och låsningssystem i den typiska byggnadsställningen och är överlägset ansvar för att alla involverade. Det är viktigt att se till att varje byggnadsställning över 10 fot har en räcke på alla tre sidor avledas från byggnaden. Även om sidan vänds till byggnaden är också öppen, är det en mindre risk eftersom den här sidan nästan alltid är knuten till en byggnad eller placerad mycket nära den. Handräcken är en viktig del av varje byggnadsställning, men ersätter inte säkerhetsutrustning eller skyddsutrustning. Därför bör superintendent och bifogade räcken se till att alla som arbetar med ställningen under honom eller omkring honom var alltid väl skyddade. Oavsett om byggnadsställningen används eller inte så länge som den ägs av byggföretaget är ägarens eller hyresvärdarnas skyldighet att se till att den är korrekt serverad och underhålls. Regelbundna kontroller för bestämning av rost, skador och problem med strukturens integritet bör utföras. Se till att alla byggnadsställningar är i gott skick och att byggnadsstället är i ett användbart tillstånd. Om du inte gör det kan det orsaka dödlig skada som kan leda till dödsolyckor på byggnaden. Det är viktigt att rätt byggnadsställning används i varje byggprojekt. Att använda fel byggnad är det snabbaste sättet att orsaka olycka. Till exempel, om du är streck på en instabil eller mjuk terräng, rekommenderas det inte att använda stödjande byggnadsställningar. Dessa byggnadstyper är endast avsedda för användning i fast och stabil terräng. Den bästa typen av byggnadsställningar för denna typ av arbetsplats är en suspenderad byggnadsställning som är avstängd av rep från toppen av byggnaden. I slutet av arbetsförändringen är det viktigt att aldrig lämna något till byggnadsstället. Även om det finns verktyg och material som ofta används, är det bättre att vika dem ur byggnadsställningar och returnera dem tillbaka, eftersom du ska få dem att ligga för byggnadsställningar. Vilket ämne som kommer att stanna för byggnadsställningar kan skada andra ställningar och orsaka skador eller dödsfall. Dessa objekt representerar också risken för fallande föremål, eftersom en stark vind eller vibration kan orsaka att spilla och falla från byggnadsställningar, vilket kan orsaka skador på personer under eller runt byggnadsställningen. Det spelar ingen roll hur mycket du börjar för en tidtabell och byggplan, det finns aldrig en bra idé att överbelasta byggnadsställningen över sin lastgräns. De flesta byggnadsställningar innehåller fraktinformation och höjd som dras eller skrivs ut på sidan som ger information om det maximala antalet personer, som samtidigt bör vara på byggnadsställningar samt dess lastkapacitet. Även om byggnadsstället vanligtvis är kapabel att ta bort mer än dubbelt så mycket som utvärderingskapaciteten, bör det finnas en befintlig gräns för att undvika överdriven belastning av byggnadsställning och äventyra arbetstagarnas säkerhet. I de fall arbetstagaren inte kan komma till den plats där arbetet måste göras, bör det övervakas så att byggnadsställningen är upptagen. Det finns ingen bra idé att öka din arbetshöjd med hjälp av lådor, hinkar, stegar eller promenader. Detta utsätter en arbetare med allvarlig risk, speciellt om räcken inte är så hög som arbetstagaren själv. Räcken förväntas vara högre än nivån på sängbyggnadsarbetare för byggnadsställningar och syftet med räcken kommer att motverkas om andra höjder används. Om endast den avgränsade kontrollen visar att byggnadsställningen har skadats eller olämpligt för användning, till exempel, när vissa komponenter saknas, bryts den av dess eller skyddande räcke, de når inte önskad höjd, ställningen ska inte användas till tiden tills felen tas bort. Du bör omedelbart uppmärksamma byggarbetsplatsen så att det lokala byggnadsbolaget utövar motsvarande reparationer och kontrollera deras behöriga person. Även om tekniker och ingenjörer kan användas för konstruktion, är det inte lämpligt att försöka reparera byggnadsställningar om du inte eller en person som utför reparationen du inte har relevant träning. Under dåligt väder kan byggnadsställningen vara extremt halt och bör inte användas. Regn, is, snö, lera och till och med kuber i LBY bör rengöras ordentligt ut ur plattformar tidigare än någon kommer in i byggnadsställningen. Det finns också en bra idé att använda byggnadsställningar i dåligt väder, till exempel när det regnar, snöar eller är en stark vind. Dessa väderförhållanden orsakar ställning är potentiellt farligt för alla som kommer att arbeta på det och kan leda till olyckor som kan förebyggas. Byggnadsställningen betyder en bygganordning som hjälper arbetstagare att uppnå på ett byggprojekt till höga städer. Därför finns det platser där arbetstagare ska klättra och platser som bara stöder enhetsramen. Bärramar är inte avsedda att klättra och måste vara försiktig så att de inte gör det. Byggnaderna är räcken och åtkomsttrappor och plattformar. Det här är områden som de ska använda arbetstagare. Din byggarbetsplats är också säker som du vill, men om du använder byggnadsställningar, hjälper dessa grundläggande tips att skapa en säker arbetsyta utan olyckor. Om du är en byggnadsställning som används under en tid är det bra att låta honom kolla på en erfaren professionell. Och om du börjar ditt projekt och du behöver en byggnadsställning att alltid skaffa sig från samhället som tar säkerheten i ansträngningen på allvar.