Hur det fungerar
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Befriad från inkomstskatt

Leta efter smarta proffs

Förberedelse av byggarbetsplatser för byggprojekt
Projektinlämning är gratis
Nöjd kundUtmärkt kommunikation, allt gick enligt plan, projektet gick precis som planerat. Bra jobbat, mycket trevlig person, så jag rekommenderar :)
profile image
Peter Š.Kund
Varför Wilio?
33 620 registrerade yrkesverksamma
93 507 lösta projekt
4.8 av 5 Genomsnittlig utvärdering av våra experter
226 512 Ansökningsanläggningar
Förberedelse av byggarbetsplatser för byggprojekt

Behöver du ett förarbete inför bygget? Wilio hjälper dig att hitta kvalitetsexperter inom schaktning, mätning och materialberedning. Priset för förberedelse för start av byggverksamhet beror vanligtvis på omfattningen av tjänsterna. Se mer information om tjänster: uthyrning av maskiner, verktyg och skyddsutrustning som tillhandahålls av en av våra 25 653 byggare i kategorin

Se även:Priser
Användbar informationVad behöver du veta
Förberedande arbete för byggkonstruktion Steg för att förbereda byggprojekt Hur gör du en livskraftig och säker byggarbetsplats från jordensektion? Allt börjar med en byggarbetsplats som innehåller flera grundfaser: från utvärderingen av byggarbetsplatsen efter rivning, från det otäcka efter utgrävningen ... Om du demonstrerar professionalism i alla dessa steg, sätt en solid grund för din framtida byggnad. Låt oss rulla ärmarna och ta reda på vad du behöver nå tills de första skoveln snaps in i marken. Observation och bedömning av byggarbetsplatsen Först måste du ta reda på och utvärdera alla särdrag i landet, innan du tar hand om andra uppgifter från uppgiftslistan. Du kommer att se till att byggnaden kommer att byggas på en lämplig plats för ditt projekt genom undersökning och analys. Tänk på storlek, orientering och sluttning av mark. Observera också klimatet och mikroklimatet i den framtida strukturen. Detta hjälper dig att avgöra om solskenet eller den kalla brisen ska ha prioritet för din konstruktion, och hjälper dig också att använda säsongstemperaturer, fuktnivåer, vind etc. Sist men inte minst, kontakta några byggbegränsningar hos lokala myndigheter. De bör också tillhandahålla information om gamla eller befintliga vatten-, gas- och avloppsrör som kan passera genom platsen. Testa jorden En geoteknisk undersökning är nödvändig för att undersöka kompositionen, egenskaperna och tillståndet för jordens (berg och grundvattenundersökning kan också ingå i denna fas). Detta steg är nödvändigt för att detektera huruvida landet utförs av dess vikt och absorberar också vatten. Testning visar vilken typ av jord som hjälper din geotekniska ingenjör att bestämma bassystemet som är lämpligt för ditt objekt. Om jorden är markerad som olämplig finns det inget annat sätt att söka en ny plats. Rivning Framtida byggarbetsplats kan innehålla byggnader och byggnader som bör rivas. I det här fallet behöver du en plan som tydligt indikerar: Vad ska rivas Vad är andra byggnader på det land som borde stanna där de är. Om byggnaden måste rivas bara delvis måste du försäkra dig om att den återstående byggnaden är i linje med byggföreskrifterna. Om du till exempel behöver bevara fasaden, bör rivningar planeras med avseende på de gränser som fastställts av en befintlig fasad. Innan du börjar arbeta, måste fasaden tillfälligt stödjas. I detta skede kan närvaro och övervakning av byggaren eller annan kompetent expert för att övervaka varje rörelse eller sprickbildning vara nödvändiga. Omfattande planering kommer utan tvekan att bidra till att bestämma metoder och förfaranden för att identifiera faror, vilket säkerställer säker bortskaffande av material och uppfyller lagstiftningskrav. Efter rivning kan du också behöva ett certifikat för att ta bort asbest. Den licensierade asbestbedömaren måste kontrollera och certifiera certifikatet för att bekräfta att marken inte innehåller asbest. Inga ingenjörsnät bör inte störas av rivning. Du behöver en ordentlig kartläggning för att göra det här. Underjordisk verktygskartläggning Tänk på det här steget, speciellt om du ska bygga i stadsområden där du hittar ett omfattande nätverk av substaka strukturer och ingenjörsnät. Du måste vara försiktig så att du inte träffar eller skadar kablar eller rör. När tiden för utgrävning kommer den här informationen att göra det möjligt för dig att göra ditt arbete snabbare och mer effektivt. Det är viktigast som garanterar säkert arbete för alla på byggnaden. Oblation asbestu. Om asbest eller ACM detekteras på arbetsplatsen måste de avlägsnas innan de startas. Om borttagning inte är rimligt möjligt måste ytterligare kontrollåtgärder införas (till exempel inkapsling eller tätning) för att minimera exponeringen. Förutom förbud finns det också en begränsning av vem som kan ta bort asbest. Kompetens krävs - det finns inga undantag. Den behöriga personen förstås av en arbetstagare som genom utbildad och kvalificerad den kunskap och färdigheter som behövs för att uppfylla denna uppgift. Om du behöver mer information, läs vår detaljerade guide vad är asbest och hur man arbetar säkert. Geodetiskt arbete Det är dags att bestämma var byggnaden ska byggas. Med tydligt identifierade stift eller fysiska märken kommer Geodet att lokalisera gränserna för den nya byggnaden. Landundersökningar som bestämmer aktiebegränsningar och räknemarksområden kompletteras ytterligare med teknik och informationsundersökningar. Ingenjörsundersökningen säkerställer att konstruktionen är byggd på rätt ställe och genom plan, medan den andra hjälper till att förvärva data om topografi, dränering och artificiella element i området. Kom ihåg att byggarbetsplatsen ändras under projektet. Det är viktigt att ha en folks plan att ha alla viktiga data: där den nya byggnaden kommer att hittas, åtkomstvägar för byggfordon, lagringsutrymmen för leverans, platser för dräneringssystem etc. Det är också nödvändigt att veta vilket område som måste rengöras från vegetation och stenar. Landstädning Du är bara ett steg från att förbereda ditt land för konstruktion. Du bör ta bort alla underjordiska trä, buskar, träd och stenar inom cirka tre meter från byggzonen. Användbar tips: Om det finns en högkvalitativ jord, ta bort den med en bulldozer för senare användning i fältjusteringar. Utgrävning och Earthworks Det finns två typer av utgrävning. Den första kallas en bulkgrav. Rengör det horisontella området i byggnaden. Den andra typen av utgrävning kallas en detaljerad eller grundgrävning. Observera att när det gäller gräv på jorden, mark berövad av lera, lera och träd rötter. Du kan behöva skapa en nivåplattform om land är benägen. Det finns "skära och fylla" och "delade nivåer" mellan olika metoder. I fallet "Klipp ut och fyllning" skär du ett högre plotområde och fyllt med botten av tomten. Grävning och Earthworks: Metod "Utgrävning och fyllning" Om platsmaterialet klassificerades som olämpligt för användning som fyllmedel, måste du överväga fler alternativ. En annan allmänt använd metod kallas ett mellanstadium som anses vara mer värdefullt för lutningslinken och håller ekologisk jämvikt av jord. Utgrävning och jordverk: Metod av delad nivå Om lutningen är brant, kan du behöva en bulldozer för att utjämna byggnaden eller välja ett tillvägagångssätt som passar de unika behoven i ditt projekt. På backar rekommenderas det att installera vattenutslagningsytor. Det är viktigt att se till att besättningen och tung utrustning lätt kan komma in och ut ur området från utgrävningsarbetet. Självklart kan på avlägsna platser vara en rad enkla, i urbana och tätbefolkade platser kan tyckas vara svåra och utmanande. Avlägsnande av terminrisk Håll dem utanför eller vara redo för det värsta. Termiter kan äta träprodukter och ett cellulosainnehållande material - det är deras huvudmat. De kan komma till huset genom håligheterna i väggarna, sprickor i betong och tomma väggar eller golv. Rådfråga dina lokala myndigheter och se om det finns risk för termiter på ditt land (det finns områden där de är kända för att representera potentiell risk).