Hur det fungerar
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Välkommen till Wilio! Du tittar på Wilio som en Oregistrerad kund
Byt till professionell
Navigering
Tjänster
Prislista
Om ansökan
Ladda ner programmet
Hur fungerar det
Hur vi kan förbättra
Kontakta oss
Om Wilio
Logga in
Befriad från inkomstskatt

Leta efter smarta proffs

Solpaneler
Projektinlämning är gratis
Nöjd kundUtmärkt kommunikation, allt gick enligt plan, projektet gick precis som planerat. Bra jobbat, mycket trevlig person, så jag rekommenderar :)
profile image
Peter Š.Kund
Varför Wilio?
33 619 registrerade yrkesverksamma
93 477 lösta projekt
4.8 av 5 Genomsnittlig utvärdering av våra experter
226 512 Ansökningsanläggningar
Solpaneler

Behöver du en tjänst inom området solceller, solcellspaneler? Wilio hjälper dig att hitta kvalitetsexperter inom produktion och installation av solcells- och solpaneler. Priset på solenergipaneler beror vanligtvis på utbudet av tjänster. Se mer information om tjänster: bärande struktur och service efter garanti som tillhandahålls av en av våra 21 662 experter i kategorin

Se även:Priser
Användbar informationVad behöver du veta
Sol, fotovoltaiska paneler Vad är skillnaden mellan solpaneler och fotovoltaiska artiklar? Är du förvirrad av skillnaden mellan solpaneler och fotovoltaiska artiklar? Trots det faktum att de ofta är utbytbara är solpaneler och fotovoltaiska celler två mycket olika delar av ditt solsystem. För att ta reda på skillnaden mellan dem och hur man använder de uttryck som ska användas, läs vidare. Fotovoltaiska artiklar roll Först kommer vi att undersöka rollen som fotovoltaiska celler i solsystemet. Solceller produceras av elektricitet genom en fotovoltaisk effekt när solljuset genererar el i vissa material genom att frigöra sina yttre elektroner. Utan för tekniska kan fotovoltaiska celler göras antingen av det monokristallina eller polykristallina materialet och består av flera skikt, varav två halvledare är viktigast i mitten. Den övre halvledaren är ett negativt skikt eftersom materialatomerna innehåller ytterligare elektroner som bär en negativ laddning. Tvärtom är den nedre halvledaren ett positivt skikt eftersom elektroner saknas i materialatomerna. När solljuset står på topp halvledare är fria elektroner upphetsade, de släpper ut och lockar sedan till ett positivt lager under dem. Mellan dessa två lager bildas en barriär eftersom ledarna i båda skikten tvingar elektronerna att passera förbi cellen och skapa en elektrisk ström. Ledarna skriver sedan ut från artikeln till en elektrisk belastning som fångar den energi som den fotovoltaiska artikeln producerades. Elektroner kommer så småningom komma in i cellen och processen upprepas. Solpanelernas roll Eftersom fotovoltaiska celler endast genererar en begränsad energi är att skapa en solpanel med många artiklar. Flera solceller samarbetar och genererar högre strömmar och därmed mer energi. Dessutom, genom att sammanfoga flera celler tillsammans, tjänar panelen som en skyddshylsa för förekomsten av artiklar. Det betyder att solceller är mindre benägna att skada på yttre faktorer, inklusive dåligt väder, såsom hagel *. Envägs el som genereras av solpaneler riktas sedan till en central inverterare (eller Micro-inverter, beroende på inställningen av ditt system), där den konverteras till alternerande el som ditt hus och apparater kan användas. Antalet celler på din panel beror på en viss tagg och storlek du väljer, även om det är normalt 60 och 72 celler på en panel. Ett annat koncept med vilket du kan träffas är ett fotovoltaiskt fält som helt enkelt indikeras av ett system som består av flera PV-paneler. Fotovoltaiskt system som helhet Som du kan se är fotovoltaiska celler och paneler en integrerad och nära kopplad del av solsystemet. Fotovoltaiska artiklar är den viktigaste ingrediensen som bildar en solpanel medan solpaneler är en viktig komponent som bildar ett solsystem. Medan den enda fotovoltaiska artikeln kan konvertera solljus till el är det viktigt att panelen kombinerat och styra energiproduktionen från många artiklar till inverteraren och hushållet. * Detta är en av många anledningar till varför det också är viktigt att investera i en högkvalitativ solpanel. Om en plast av dålig kvalitet används eller tillverkningsprocessen utförs på maskiner med låg kvalitet eller manuellt kan en delamineringsprocess uppstå. Detta innebär att anslutningen mellan plast och glas är separerad, vilket möjliggör fukt och luftpenetration i panelen, vilket orsakar korrosion och oundvikligen ett fullständigt systemfel. Hur fungerar solpaneler? När vi pratar om solpaneler är det viktigt att skilja mellan två huvudtyper: • Fotovoltaiska paneler som tillverkar el • Solpaneler som används för uppvärmning Solarfotovoltaiska paneler Fotovoltaiska system (PV) används vanligen solpanelsystem. Fotovoltaiska system konverterar solljus direkt till el. Solceller är gjorda av halvledare, till exempel från kisel som absorberar solljus och omvandlar det till el. Solceller är elektriskt anslutna och inslagna i en ram som vanligen kallas en solpanel. När du ansluter flera solpaneler tillsammans skapar de ett solfält. Och när du lägger till kablage, konsol, inverter etc. skapar hela systemet en solpanel. Elektriska ledare är anslutna till positiva och negativa terminaler, vilket ger en elektrisk krets. Därifrån kan elektroner fångas i form av en elektrisk ström (el). Denna ström tillsammans med spänningen i en artikel (som är resultatet av det inbyggda elektriska fältet eller fälten) definierar ström (eller ström) som kan producera solceller, eftersom solpaneler konverterar solljus till el. Separata PV-system anslutna till nätverket Nätverksanslutna system använder ett lokalt distributionsnät för att säkerställa att du aldrig kommer att bli el. Om din hemmaårspanel produceras per dag mer el som ditt hushåll kräver, är det möjligt att exportera denna överflödig energi tillbaka till det nationella nätverket. Å andra sidan, om du behöver mer el eftersom de gjorde dina solpaneler, kan det ge det. Separata PV-system är inte anslutna till nätverket men laddar ett solsystem. Dessa batterier ställer in el som genereras av dina paneler. Ackumulerad el från dessa batterier kommer att användas för att använda dina apparater. Separata system används i områden som inte kan anslutas till nätverket och är vanligtvis dyrare än de system som är anslutna till nätverket eftersom solbatterier fortfarande är ganska dyra. Solar batterilagringssystem Solbatterier ställer in el som produceras av solenergi och låter dig använda den även kväll när dina solskyddspaneler inte producerar. Du kan använda solbatterier oavsett om du är ansluten till nätverket eller inte. Kostnaden för lagring av solbatterier är inte låg, från 1 360 till 6 800 EUR, beroende på storlek och kapacitet. Men tekniska framsteg leder dock till nya lösningsår och kommer troligen att leda till en minskning av solbatteripriserna. Solar termiska samlare Sol termiska paneler använder solljus för att värma vatten som lagras i en cylinder som sedan kan användas för uppvärmning av huset. Soler termiska paneler är monterade på taket, såväl som Solar PV-paneler, men de ser lite annorlunda ut eftersom de har fler rör som värmer vattnet istället för artiklar. Relaterad teknik är termodynamiska paneler som extraherar värme från luften. Sol termiska termiska och termodynamiska paneler kan användas för att värma lokalerna, vilket oftast säkerställer behoven hos varmt vatten för hushållen. Är solpaneler effektiva? Solpaneler är mycket effektiva. Även om effektiviteten hos solpaneler är högre under soliga dagar, behöver de inte direkt solljus till sitt arbete. Solpaneler kan också ge en betydande mängd el i molniga dagar och under vintersäsongen. Faktum är att solpaneler är mer lämpliga i kallare områden. Solpaneler kan överhettas i heta länder, och det minskar deras effektivitet. Därför är vädret i våra breddgrader idealiskt för solpaneler optimalt. Solpaneler är också effektiva i länder där många snö Det fenomen som kallas "albedo-effekt" medför att solpaneler är mycket effektiva i det snöiga klimatet. Den vita snöflingan återspeglar solljus och därför kan mer el produceras. För att systemet ska fungera är det nödvändigt att ta bort snö från solpaneler först. Om dina paneler är täckta kommer deras effektivitet att minskas. En typisk kommersiell solmodul har en effektivitet på 15-20%. En av FV-industrins viktiga uppgifter är att förbättra effektiviteten hos solmoduler samtidigt som artikeln kan minska. Naturligtvis finns det många faktorer som kan påverka effektiviteten hos solpaneler, från typen av solpaneler efter fiske och säsong. 4 Faktorer som påverkar effektiviteten hos solpaneler Du vill verkligen maximera effektiviteten hos solpaneler för att göra det bästa av sin investering i dem och minska sina utgifter för energikonton. De viktigaste faktorerna som ska beaktas är placering, lutning, riktning, lämplighet av tak, solpanelstorlek och administrativt underhåll. Plats, vinkel och riktning Är PV-systemet placerat och lutat så att solceller kan fånga maximal solljus? Det är idealiskt att se till att dina solpaneler utsätts för solljus från 9:00 till 15:00. Bedömning av ditt taks lämplighet för att placera solpaneler är ett grundläggande steg för att bestämma systemets effektivitet. Orienteringen och vinkeln på ditt tak har mycket gemensamt med hur många solljus dina paneler får. Den optimala riktningen för solpaneler är mot söder, vilket skulle innebära att panelerna utsätts för solljus så länge som möjligt. Om ditt tak inte har optimal orientering och vinkel kan du installera konsolerna för att justera vinkeln något. Låt detta dock bedömas av MCS-certifierade installatören. Om platsen för huset är neopimalt (t.ex. har partiell skuggande träd eller en speciell takvinkel), kan husägaren maximera el från sitt fält med mikroinverterare eller envägsoptimeringsmedel istället för konventionella inverterare som är mer fördelaktiga för stora solodlingar . De flesta solinstallationsanvändare erbjuder en eller båda dessa alternativ eftersom det undviker förluster i partiell skuggning. Du kan också använda Google Sketchup och ta reda på hur stora träden är i ditt hus. Tak lämplighet När man överväger solpaneler för ditt tak är det viktigt att ta hänsyn till om taket är tillräckligt starkt för att förena solsystemets skala. Exempelvis har ett 4 kW kraftsystem vanligtvis 16 250 W-effektpaneler, vilket representerar en totalvikt av ca 280 kg. Numera är de flesta material lämpliga för att upprätthålla solpaneler - endast skiffer och trätak kan vara för bräckliga. Dessutom, överväga om ditt tak är tillräckligt stort för att vara solpaneler. Du behöver minst 30 cm utrymme runt dina solpaneler så att du måste ta hänsyn till när du beräknar hur mycket takutrymme du har. Till exempel kräver 4KW med 16 paneler ett takutrymme på minst 29 m². Takkrav med solpanelsystem Solpanelstorlek Solceller har olika typer av olika former och storlekar. Ju högre solpanelsystemet, desto mer el produceras. Efter att ha beräknat dina energibehov får du en bättre uppfattning om vilken stor panel du behöver. De monokristallina panelerna är kända för att vara den mest effektiva typen av solpaneler på marknaden, vilket innebär att för produktion av ett sådant antal el som det skulle kräva ett polykristallint system, behöver du färre paneler (och därmed mindre takutrymme) . Underhåll Det är viktigt att genomföra det korrekta underhållet av solpaneler för att maximera systemets liv. Lyckligtvis kräver solpaneler inte stort underhåll under hela sin livstid (25-30 år). Lämna panelerna för att kontrollera installatören eller andra tjänsteleverantörer regelbundet. Om du gör det själv, kan du förlora garantin om du skulle skada panelerna. Men vad du kan göra är att se till att dina paneler alltid är rena. Detta inkluderar avlägsnande av löv och grenar från solpanelsystemet och sköljer trädgårdsslangen - undvik deras omedelbara beröring. Hur många solpaneler behöver du? 4 kW solpanelsystemet skulle kräva cirka 16 solpaneler med 250 W, medan 5 kW-systemet innehåller 20 solpaneler. Hur många solpaneler behöver du leverera hushållet beror på flera saker: • Din nuvarande elförbrukning • dina energimål (hur mycket konsumtion är planerade att täcka) • Kapacitet på ditt tak, • Antal solsken timmar i ditt område. Eftersom dessa faktorer skiljer sig från huset till huset är det viktigt att utvärdera varje hushåll individuellt.